Welkom in onze webshop. Wij  verzenden op maandag, woensdag en vrijdag. Bestelt u op een verzenddag voor 12:00 uur, dan wordt uw bestelling dezelfde dag nog verzonden. Heeft u vragen of opmerkingen? Loopt een betaling vast vanwege een storing, neem dan aub even contact met ons op, we lossen het graag voor u op. WhatsApp: 0644850342 / Mail: Michelle@m-schmink.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring M-Schmink
Dit is de privacyverklaring van M-schmink, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56705484, inzake de website M-schmink.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van M-schmink. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van M-schmink. U dient zich ervan bewust te zijn dat M-schmink niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres en andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met M-Schmink als klant. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u direct persoonlijk contact met ons opneemt. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens.
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.Op grond van de fiscale regelgeving wordt ons verplicht om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren. 
Logistieke partners
Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals QLS en MyParcel. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door uw gekozen adres af te leveren.
Betaalservice
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.
Uw rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens welke wij van u verwerken in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar Michelle@m-schmink.nl
Cookies
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Wij gebruiken alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van M-schmink. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.